Kwiecień  2020
P W ś C P S N
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
 

Odwiedzin na stronie

0035853
Visit Today : 31
Visit Yesterday : 27
This Month : 150
Total Visit : 35853

O nas

„Stowarzyszenie Rozwoju „Na Zielono” działa na rzecz społeczności lokalnej powiatu pabianickiego.

Realizujemy nasze cele poprzez:

 • współpracę z mediami lokalnymi,
 • prowadzenie portalu internetowego skierowanego do społeczeństwa powiatu pabianickiego i okolic,
 • promocję zachowań prospołecznych i proekologicznych,
 • organizowanie wykładów, warsztatów, wystaw, zebrań dyskusyjnych, odczytów, konferencji, seminariów, pokazów, koncertów oraz innych imprez,
 • organizowanie kursów, szkoleń i konkursów,
 • pomoc dla przedsiębiorców, organizacji samorządowych i społecznych z regionu pabianickiego w aplikowaniu o środki zewnętrzne poprzez dostarczanie niezbędnych informacji, doradztwo i pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych i rozliczeniowych,
 • organizowanie wycieczek i wypoczynku,
 • organizowanie imprez sportowych,
 • prowadzenie działalności wydawniczej w formie niedochodowej,
 • współpracę z osobami i instytucjami, których cele są zbieżne z celem Stowarzyszenia, lub które chcą je wspierać,
 • występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji,
 • publiczne zabieranie głosu w sprawach objętych celami Stowarzyszenia.

Jak do nas dołączyć?

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i osoby prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym działalność Stowarzyszenia.

Nasze Stowarzyszenie posiada członków:
a)      zwyczajnych,
b)      wspierających,
c)       honorowych.

Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która przedstawi pozytywną opinię 3 członków Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna i prawna, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji zadań Stowarzyszenia. W tym celu należy złożyć pisemną deklarację, po czym Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o przyjęciu bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są przyjmowani uchwałą Zarządu na wniosek co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

 • brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
 • przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
 • regularnego opłacania składek.

Członkowie wspierający oraz honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.

Dlaczego warto być jednym z nas?

 • z nami masz możliwość zdobycia doświadczenia, które wykorzystasz w sferze zawodowej,
 • poznasz zasady funkcjonowania stowarzyszeń,
 • dowiesz się, jak aktywnie pozyskiwać środki zewnętrzne,
 • zadbasz o ekologię i środowisko,
 • będziesz mieć możliwość udziału w ciekawych wyjazdach i spotkaniach,
 • nawiążesz kontakty z nowymi ludźmi,
 • będziesz mieć prawo do:
  • biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia,
  • korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
  • zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.